profiel Diana de Graaf

Diana de Graaf is opgeleid als ingenieur industrieel ontwerpen en heeft meer dan 20 jaar ervaring als adviseur op het gebied van duurzaamheid, met een focus op verduurzaming van producten en ketens. Onderwerpen waar zij aan gewerkt heeft zijn circulaire economie, levenscyclusanalyse, ecodesign, duurzaam inkopen, productgerichte milieuzorg, Cradle to Cradle. Naast advisering van overheden en bedrijven heeft zij ook gewerkt aan de ontwikkeling van online platforms, publicaties en tools.

  • Enthousiaste en gedreven persoonlijkheid die ervan geniet om ontwikkelingen en wensen te vertalen naar praktische oplossingen.
  • Analytisch sterk.
  • Goed luisterend oor voor de wensen van de omgeving.
  • Creatieve vaardigheden die bijdragen aan een ruimere blik op problemen en oplossingen.
  • Inzet en wil om een project optimaal te laten slagen.
  • Uitgebreide ervaring met het opbouwen en managen van teams.
  • Als teamleider gewaardeerd om vakinhoudelijke kennis, het geven van ruimte aan mensen om initiatieven en ideeën te ontwikkelen en om de vaardigheid om oplossingen aan te dragen en knopen door te hakken.